Noarderstate en Noardburgum

Noarderstate is in 1922 in gebruik genomen als ‘Eerste Openbare Lagere School’ van, toen nog, Burgumerheide.

‘Noardburgum is een jong heidedorp, dat vanaf het midden van de 19e eeuw, toen de heide werd ontgonnen, in een aantal streken en buurtschappen is ontstaan.
De Bergumerheide werd ontgonnen op initiatief van dr. Nicolaas Ypeij die door het huwelijk met Baudina Looxma niet alleen in het bezit kwam van Vijversburg bij Ryptsjerk, maar ook van de uitgestrekte heidevelden ten oosten daarvan.
Dr. Nicolaas Ypeij ontwikkelde een particuliere wijze van werkverschaffing, waarmee het park bij zijn buiten werd aangelegd, maar ook de heidevelden in cultuur werden gebracht en boerderijen gesticht. Ypeij zorgde op regenteske wijze voor het geestelijke welzijn van de arbeiders op ‘De Heide’ door initiatieven te nemen voor een kerk, een school en een armenhuis.’

De buurtschappen van ‘De Heide’ groeiden geleidelijk naar elkaar toe en zijn in 1930 tot het dorp Noardburgum samengevoegd. Na de oorlog is de groei doorgegaan. Noardburgum is nu een flink dorp dat voornamelijk ten noorden van de Rijksstraatweg is gelegen.
(bron: Noardburgum in woord en beeld).

Evenals het dorp Noardburgum heeft ook Noarderstate een hele transformatie doorgemaakt. Van dorpsschool naar tijdelijke jeugdsoos, van jeugdsoos tot antiekzaak en van antiekzaak weer terug naar haar ‘roots’ het onderwijs in de brede zin van het woord: Cursussen, Vergaderingen, Workshops.

Inmiddels hebben wij het voorrecht om elke dag op Noarderstate te zijn. Vanaf het eerste moment dat wij dit prachtige gebouw binnen kwamen waren wij onder de indruk van de sfeer. We troffen, verborgen achter gladde hardboard platen, de originele deuren en kasten aan. Op de wanden vonden we ook de ‘afdrukken’ waar eens de schoolborden hingen. Er was zóveel moois bewaard gebleven!

'We vinden het een warm en statig gebouw, waarbij in onze optiek maar één naam past: Noarderstate!'

Bovenal, gezien de ontwikkeling van Burgumerheide tot Noardburgum vinden we dat het dorp toe is aan een volgende fase: een eigen ‘State’! Noarderstate willen we niet alleen voor onszelf houden. Om het te kunnen delen hebben we gezocht naar wat het beste bij ‘onze state’ past. Dat is terug naar haar oorsprong. Het onderwijs maar dan in hedendaagse vorm.

Maar Noarderstate biedt inmiddels veel meer! Kijk bij ‘Vergaderingen’ wat Noarderstate u te bieden heeft!! U bent van harte welkom!!

Tineke en Richard van den Berg

 

 

Volg ons op social media voor meer nieuwtjes.

 

Noarderstate neem contact met ons op

Rijksstraatweg 38
9257 DT Noardburgum
T 085 401 10 11

info@noarderstate.nl
www.noarderstate.nl

Contact

Back to top